Καλαμάκια Bamboo Tαϋλάνδης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
3,2 x 21,5 εκ. (κιβώτιο 20.000 τεμ)
3,5 x 21,5 εκ. (κιβώτιο 20.000 τεμ)
4,0 x 21,5 εκ. (κιβώτιο 10.000 τεμ.)
4,0 x 24,0 εκ. (κιβώτιο 10.000 τεμ.)
4,0 x 30,0 εκ. (κιβώτιο 10.000 τεμ.)
4,0 x 50,0 εκ. (κιβώτιο 10.000 τεμ.)